Tysværvegen 1212, 5570 TYSVÆR

Tysværvegen 1212

Tysvær
Prisantydning

2 190 000,-

 • BRA91㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1964
 • Omkostninger68 570,-
 • Totalpris2 258 570,-

Hytteidyll 25 minutter fra Haugesund. Båtfeste. Solrikt. Anneks.

Beskrivelse

Gang , Bad , Stue/kjøkken , Wc , Gang 2, Soverom , Soverom 2, Soverom 3

Gjennomgående standard med tregulv og parkett på gulver. Malt trepanel på vegger og i tak. Noe ubehandlet trepanel. Baderomspanel på vegger på bad og toalettrom. Vinyl på gulv.

Hvit kjøkkeninnredning i åpen løsning til stue med fantastisk utsikt til fjorden.

3 soverom med flere sengeplasser.

Toalettrom med snurredass og servant.

Dusjrom med dusj og servant.

Anneks med gang og kombirom. Rommet har plass til 2 "120cm" senger samt sofa og tv-krok.

Lagerrom under hytte.

Detaljer

Velkommen til Tysværvegen 1212! Med kort kjøretur fra Haugesund er dette den perfekte sommerhytta. Her kan man jobbe i byen og bo på landet om sommeren.

Flott utsikt til fjorden og sol til sent på kvelden samt båtfeste like nedenfor hytten.

Anneks oppført i 1973.

Husk påmelding til visning! Velkommen!

Bruksareal per etasje

Hytte: 70 kvm på hovedplan. Anneks: 21 kvm på hovedplan.

Bygningsinformasjon

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Våtrom, Generell, Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Spesialrom, Overflater og konstruksjon, Wc: Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering. Kostnadsestimat : Under 10 000

Primærrom

Gang , Bad , Stue/kjøkken , Wc , Gang 2, Soverom , Soverom 2, Soverom 3

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Vei/vann/kloakk

Vann via privat borehull. Vann er innlagt i hytten uten godkjent avløpsordning i kommunen. Kjøper må forvente pålegg fra kommunen hvor avløpsordning ved septik-tank må opparbeides. Dagens gråvann går i steinur.

Toalett ordning ved snurredass.

Veirett inn til hytten mot deltakelse på vedlikehold.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Beliggende få minutter fra Mjåsund. ca 25 minutter til Haugesund sentrum og i overkant av 15 minutter til Kopervik.

  Hytten ligger vendt mot Førlandsfjorden med sol fra morgen til ca kl 20:00.

  Regulering

  Eiendommen ligger i LNFR-område (landbruk, natur og friluft samt reindrift) sone med særlig hensyn til funksjonell strandsone, i kommuneplan for Tysvær. I dette området er det nødvendig med søknad om dispensasjon for eventuelle fremtidige endringer/byggetiltak.

  • kr 2 190 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 54 750,-
  • kr 68 570,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 258 570,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 1 789,- pr. 2022. Det er ikke registrert kommunale avgifter på eiendommen siden 2013 iflg Tysvær kommune.

  Renovasjon

  kr 1 789,- pr. år. Eiendommen har renovasjon for fritidsbolig hos HIM.

  Ligningsverdi

  kr 66 252,- for 2020 Ligningsverdi gjelder for sekundærbolig og er opplyst av skatteetaten. Denne må forventes å øke, da den fremstår som for lav.

 • Diverse

  Gnr:2 Bnr: 67 har rett til båtfest på søndre del av strandlinjen til Gnr:2 Bnr:11. Eiendommen har videre rett til gangsti på denne eiendom frem til båtfeste langs grense til gnr:2 Bnr: 13.

  Veirett: Veirett fra hovedvei og over hovedbruket Gnr: 2 Bnr 67. helt ned til egen eiendom. Alle som bruker vegen skal delta i opparbeidelse og vedlikehold.

  De har i tillegg en tinglyst parkeringsrett til 4 biler som må opparbeides selv på Gnr2 Bnr:11 sin eiendom. Dette blir vist på visning.

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom. Hvitevarer medfølger ikke handelen.

  Kjøper må påregne og etablere septiktank som avløpssystem. Dagens gråvann går i steinur.

  Vann er innlagt i hytten på enkelt vis uten godkjenning da avløpsordningen ikke er tilfredsstillende.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 08.04.22 og selgers Egenerklæring datert 24.03.2022. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 7. aug. 2022

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 1-22-00084
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.