Kvednadalen 10, 4280 KARMØY

Kvednadalen 10

Karmøy
Prisantydning

1 750 000,-

 • BRA150㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår
 • Omkostninger57 570,-
 • Totalpris1 807 570,-

Visning 24/8! Enebolig med sentral beliggenhet - Garasje med loft - Svært kjekke uteareal!

Visning

onsdag 24 august

18:00-19:00

Påmelding
Beskrivelse

Boligen er over tre plan og inneholder Kjelleretasje: Fire kjellerrom. Første etasje: Vindfang, hall m/ trapp, kjøkken, stue, soverom og bad. Bod i forbindelse med stue. Loftsetasje: Gang m/ trapp, soverom, bad samt to boder.

Boligen holder hovedsakelig standard fra byggeår og det må påregnes noe oppussing/ modernisering av boligen. Kjøkkenet ble fornyet i 2012 med ny lekker kjøkkeninnredning fra Ikea. I forbindelse med dette ble det lagt nye gulvoverflater av laminat i rommet, fornyet vedovn samt fornyet tre vinduer.

Følgende momenter har fått TG3(Store eller alvorlige avvik) eller TG2(Avvik som kan kreve tiltak) i tilstandsrapporten: TG3: - Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - Branntekniske forhold. TG2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen og undetak. - På tilfeldig valgte steder ble det registrert ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Takkonstruksjon/ loft: Det er liten lufting i nedre kant av konstruksjonen. På "kald loft# på opprinnelig bolig, ble det registrert spor etter borebiller. Nede ved "raft" (konstruksjon fra 1948) ligger isolasjonen helt opp under sutaket, eventuell lufting/ ventilering ved gesimskasse vil da ikke fungere som tiltenkt. - På eldre vinduer må en forvente nedbryting i enkelte karmer/ glasslister som er utsatt for fuktighet, noe slitasje i pakninger og beslag. - Noen av dørene bærer preg av alder og slitasje. - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Det ble registrert løse fliser, samt bom på deler av fliser utvendig. - De fleste overflater bærer preg av alder og slitasje. - Ujevnheter og små skjevheter samt gulvknirk må påregnes i en eldre konstruksjon. - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Utover luke i grunnmuren er det ingen ventilering av krypkjeller. - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. - Slitasje på enkelte innvendige dører. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger og avløpsledninger. - Det anbefales bedre ventilasjon/ avtrekk på deler av oppholdsrom. - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. På deler av grunnmuren er det noe saltutslag. Grunnmuren har sprekkdannelser mot sør- øst. - Da terreng har fall inn mot bygning er det viktig med god fuktsikring/ drenering rundt boligen.

Bruksareal per etasje

Kjelleretasje: 9 kvm Første etasje: 106 kvm Loftsetasje: 35 kvm

Bygningsinformasjon

Det foreligger originale bygningstegninger. Det foreligger bygningstegninger av fasadeendring og garasje datert 20.03.1975. I tegningene kan vi se at kjeller er godkjent som bod, hobbyrom, gang og vaskerom. Hovedetasjen er godkjent slik den fremstår i dag med kjøkken, soverom, gang, vindfang, bad samt stue. Loftsetasjen er godkjent som soverom m/ kott, kott, bad og kott. Det foreligger bygningstegninger av påbygg, redskapsbod på tak av garasje datert 2002. Det foreligger ikke tegninger av tilbygg/ bod i stue, samt redskapsbod på terrasse.

Taktekking av betongtakstein. Undertak(sutaket) fra 1948 er i tre. Undertak fra 1980 er av sutaksplater. Takrenner og nedløp i plast. Tømmerkonstruksjon på vegger fra 1948. Bindingsverkkonstruksjon på vegger fra 1980. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Ukjent byggeår. Det foreligger ikke dokumentasjon som kan bekrefte byggeår i Karmøy kommune sine arkiv. I følge selger er boligen oppført i ca. 1948.

Primærrom

Første etasje: Vindfang, hall m/ trapp, kjøkken, stue, soverom og bad. Loftsetasje: Gang m/ trapp, soverom og bad.

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse på tilbygg enebolig datert 02.03.1979. Ansvarshavende pålegges å utføre følgende arbeider: 1. Støp av utvendig hovedtrapp. 2. Garasje sikres. Arbeidet må være utført innen 01.10.1979.

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på opprinnelig bolig. Dette er ikke uvanlig mtp. boligens alder.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Vedovn i kjøkken. To varmepumper i hovedetasje. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Sentral og barnevennlig beliggenhet i Skudeneshavn, med korte avstander til alt hva man til daglig vil ha behov for. Like i nærheten finner man blant annet barnehage, barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg, bank og butikker. Sentrumsområdet i Skudeneshavn har også mye og by på, blant annet spisesteder, butikker og koselige gater.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

  • kr 1 750 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 43 750,-
  • kr 57 570,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 807 570,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 13 315,- pr. 2021. Kommunale avgifter gjelder her avløp, eiendomsskatt, feiing, renovasjon og vann. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Renovasjon

  Dette forutsetter lite abonnement hos HIM. Dette forutsetter standard abonnement hos HIM.

  Ligningsverdi

  kr 491 309,- for 2020 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Hvitevarer på kjøkken, unntatt kjøleskap, medfølger handelen. Det gis av selger ingen garanti.

  Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 23.05.2022, selgers Egenerklæring datert 30.05.2022 og grunnkart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 17. aug. 2022

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 2-22-00085
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.