Gudbrandsvegen, tomt 16, 5566 TYSVÆR

Gudbrandsvegen, tomt 16

Tysvær
Prisantydning

1 300 000,-

 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger46 320,-
 • Totalpris1 346 320,-

Unik mulighet - En utrolig utsiktstomt med mulighet for ekstra nausttomt like nedenfor - Ingen boplikt!

Detaljer

Boligtomta: - NB: Det er ingen boplikt i kommunen. Området består av omtrent 50 / 50 fastboende og hyttefolk. - Boligtomta gnr. 41 bnr. 225 selges ferdig utskilt og oppmålt. - Man kan bygge frittliggende enebolig på 1 etasje med grunnmur som ikke er over 70cm. Der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan det tillates å innrede underetasje i samsvar med føresegnene i byggeforskriftene. - Man kan også bygge garasje, fortrinnsvis som tilbygg til bolighuset. Frittstående garasje kan tillates av bygningsrådet. Garasjen skal være på 1 etasje og ikke over 40 kvm. Garasjen kan innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene oppføres i nabogrensa. - Bygningene skal ha saltak eller valmtak. - Salgsoppgaven har hele reguleringsplanen vedlagt. Over står det noen hovedpunkter. - Det ligger stikk for kommunalt vann og kommunal kloakk samt fiber Haugaland Kraft/Altibox inn på boligtomta. - Adkomst til boligtomta via offentlig vei.

Naustomt: - Nausttomt gnr. 41 bnr. 232 kan kjøpes med tomta for kr. 600 000 rett nedenfor boligtomta som anvist på bilder. Nausttomta tilbys også sammen med en annen boligtomt i samme område. Siden det bare er 1 nausttomt som selges vil nausttomta kunne kjøpes med en av disse to boligtomtene etter "første mann til mølla" prinsippet. Dersom det skulle skje to samtidige budrunder på disse to boligtomtene med samme eier, og begge ønsker nausttomta vil det bli arrangert budrunde på selve nausttomta separat. - Man kan bygge frittstående naust med areal på 33 kvm. BYA. Total byggehøyde på 4,5 meter. Mønt tak og takvinkel på 45 grader. MERK at dette avviker noe fra illustrasjonene som er vedlagt salgsoppgaven da de er tegnet med byggehøyde 4,8m og takvinkel på 38 grader. - Nausttomta er opparbeidet som vist på bilder og all infrastruktur på plass for å få vann til felles vannpost og strøm til naustet. - Nausttomta ligger i en rekke med 7 nausttomter hvorav denne ligger nest lengst mot sør. Alle nausttomtene er om lag like store og har like lang strandlinje. Innerste del av fastlandet mellom nausttomtene og utgangen til båthavna er eid av Hervik Båtlag. - Bak nausttomtene er det et realsameie hvor hver av de 7 nausttomtene eier 1/7 av eiendommen gnr. 41 bnr. 238. Kommunalt vann og strøm tilkobling ligger for de 7 naustene er her. - Nausttomta har veirett over 41/2. Veiretten er avgrenset til maksimal veibredde på 4 meter og vil ihht jordskifterettsdommen gjelde for eventuelle nye eiere. Det er kun lov å kjøre bil ned til tomta for av- og pålessing. Parkering av bil er ikke tillatt. - Hervik båtlag er et privat anlegg og det medfølger ikke båtplass med boligtomta. Det er fritt frem for eierne av båtplassene å selge disse videre til andre. Og dersom det er stor etterspørsel etter båtplasser har de i følge selger mulighet til å utvide anlegget.

Adgang til utleie

Her man man leie ut eller ikke etter eget ønske.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger i i hjertet av vakre Hervik i Hervikfjorden. Like innenfor øya Holmen med den mer kjente Spissøyna like utenfor. Her er man omgitt av vakker natur på alle kanter, Gudbrandsfjellet og Hervikfjorden som løper ut i Boknafjorden. Flott bryggeanlegg fra Hervik Båtlag like nedenfor.

  Adkomst

  Man tar av fra E39 ved Slåttevik og kjører i retning Tysværvåg. Tar av til høyre mot Hervik ved skilt. Når man kommer til krysset ved Hundsnesvegen følger man veien rett frem mot Hervik. Ta så til høyre inn Gudbrandsvegen. Etter ca 200m tar man til venstre og følger Gudbrandsvegen langs fjorden ca 200 meter før man får tomta på høyre hånd.

  Regulering

  Boligtomta er regulert for bolig. Nausttomta er regulert for naustbebyggelse.

  • kr 1 300 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 32 500,-
  • kr 46 320,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 346 320,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Renovasjon

  Dette forutsetter lite abonnement hos HIM. Dette forutsetter standard abonnement hos HIM.

  Ligningsverdi

  Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Det finnes ikke enda grunnboksblad for eiendommen så megler har ikke kunnet sjekke dette.

  Grenselinjer på bilder montert av fotograf er for å gi et inntrykk av hvor grensene går, men er ikke nøyaktig angitt. Avvik må påregnes ut fra disse illustrasjoner.

  Sentrale lover

  Handelen reguleres av Avhendingsloven. Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingslovens § 3-9. Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og mangler reduseres i forhold til avhendingsloven. Eiendommen har uansett en mangel, jmf. avhendingslovens §3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven §3-7 eller §3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene forøvrig.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger tomtekart, reguleringsplan kart, reguleringsbestemmelser og skisser av naust og flytebrygge. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 12. aug. 2022

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 1-21-00286
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.