Erfjord, gnr 148 bnr 28, 4233 SULDAL

Erfjord, gnr 148 bnr 28

Suldal
Prisantydning

490 000,-

 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger26 070,-
 • Totalpris516 070,-

Flott utsiktstomt med vei frem og båtplass 148/28

Detaljer
 • Tomta ligger fint til med utsikt til sjø.
 • Kjøper kan rydde trær på hovedbruket som skal gi tilfredsstillande fri utsikt og solforhold etter skriftlig avtale med eier av gnr. 148 bnr. 1 og 5.
 • Det er felles privat vei like til tomta med felles parkering. Man kan lage vei inn på tomta om ønskelig. Veirett ihht til kjøpekontrakt med grunneier mot deltaking i 1/3 av vedlikeholdsutgiftene.
 • Det ligger strøm og vann inn på tomta. Vann fra etablert dypvannsbrønn på hovedbruket.
 • Avløp skal gå i privat godkjent avløp/renseanlegg.
 • Tomta har båtplass som er bygslet på åremål på gnr. 148 bnr. 1. Årlig leie er kr. 2500,-. Bortleier anviser sted for plassering av båtfeste og tilkomst, eventuelt muligheter for parkering.
 • I følge reguleringsbestemmelsene skal tomtene ha jordkabel for strøm, godkjent vann og avløpsanlegg og skånsomme terrenginngrep med bl.a. minst mulig planering.
 • Maks BYA 110 kvm. Der inntil 90 kvm. med takoverbygg. Maksimal mønehøyde over gjennomsnittlig planert terrengnivå er 5,5m. "Lave" takvinkler.
 • Reguleringsbestemmelsene er vedlagt salgsoppgaven i sin helhet. Det er noen flere bestemmelser enn oppsummeringen her.
 • Beliggenhet

  Tomta ligger fint til høyt i terrenget og i landlige omgivelser med flott utsikt til Erøy og Bogsfjorden. Blant de fineste områdene i hele Suldal. Utrolig vakkert område!

  Med Ryfast og ny tunnel er reisetiden til Stavanger redusert til kun ca. 1,5 time. Det er attraktivt med toppturer, fjordfiske og skisport på Gullingen. Nytt badeanlegg i Sand "Suldal Bad" er også veldig populært. Ellers er det butikk og kirke i Hålandsosen, Skole i Vik og et utrolig billedskjønt og vakkert nærområde.

  Adkomst

  Fra Ropeid kjører man mot Sandsfjordsbrua og tar til høyre i T kryss når Indre Ryfylkevegen møter Sandsvegen. Ta så til høyre ved Vik og inn Erfjordvegen. Når man kommer til Erøyvika tar man til høyre opp Erøyvegen. Etter noen svinger og rett før man kommer til Erøyholmen tar man av til høyre inn Bogsundvegen. Følg denne 2 km til man tar av til høyre igjen opp Økstrafjordvegen. Følg gjennom skarp høyresving og når man kommer til skarp venstresving tar man av til høyre inn til tomta.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til fritidsformål. NB: Nederste del av tomta ligger innenfor LNF regulert areal.

  • kr 490 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 12 250,-
  • kr 26 070,- (Omkostninger totalt)
  • kr 516 070,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Det er pr i dag ikke utregnet kommunale avgifter.

  Renovasjon

  Dette forutsetter lite abonnement hos HIM. Dette forutsetter standard abonnement hos HIM.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 7. aug. 2022

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 1-21-00295
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.